Chương trình chuyển tiếp phân viện của Đại học James Cook Singapore

Chương trình chuyển tiếp phân viện là gì? 

Đại học James Cook (JCU) có 3 phân viện chính thống là Singapore, Townsville và Cairns. Các sinh viên quốc tế của Đại học James Cook Singapore sẽ có cơ hội tham gia chương trình chuyển tiếp tới phân viện tại Úc nếu đạt đủ điều kiện trường yêu cầu. 

Chương trình chuyển tiếp phân viện bao gồm:

  • Học thuật: Chương trình này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để họ có thể tiếp cận các chương trình đại học tại JCU. Sinh viên sẽ được học các môn học cơ bản trong lĩnh vực mà họ chọn và hoàn thành các bài tập và dự án thực tế để trang bị kỹ năng và kiến thức cần thiết.
  • Tiếng Anh: Chương trình này giúp sinh viên cải thiện trình độ tiếng Anh của mình bằng cách cung cấp các bài tập về ngữ pháp, đọc, viết và nghe nói. Sinh viên cũng sẽ được tham gia các hoạt động giáo dục ngoại khóa để tăng cường kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp của mình.

Sau khi hoàn thành chương trình chuyển tiếp 2 phân viện tại Singapore, sinh viên sẽ được trải nghiệm học tập tối đa 2 kỳ (~1 năm) tại 1 trong 2 phân viện tại Úc với mức gian học tập tại Úc, thậm chí tốt nghiệp tại Úc!

Đây là ưu điểm rất lớn cho các bạn sinh viên có điều kiện không quá dư dả hoặc trượt visa khi đăng ký học tại Đại học Úc. 

Điều kiện tham gia chương trình chuyển tiếp phân viện

  • Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 1 kỳ học (tương đương 4 môn học/ 12 tín chỉ)
  • Sinh viên đạt học lực “Good standing”
  • Sinh viên lựa chọn chuyển tiếp phân viện, với đúng chuyên ngành học tập tại Singapore

Học phí và các chuyên ngành

Tham khảo: https://www.jcu.edu.sg/courses-and-study/fees 

Cơ hội học bổng

Học bổng của Đại học JCU Singapore tùy thuộc theo kỳ học và năm học khác nhau.

Tham khảo: https://openhouse.jcu.edu.sg/scholarships?r_done=1  

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.